USŁUGI

Internet od 11 zł
Pakiety od 49,90 zł
Telefonia od 5 zł
Telewizja od 39,90 zł

Firma Radio-Telecom w ramach działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizuje projekt "Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL) z dofinansowaniem ze środkow Unii Europejskiej.
Więcej informacji na ten temat włącznie z zapytaniami ofertowymi znaleźć można w zakładce "PROJEKTY B+R UE".


 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.